โรงเรียนรักษ์วิทยา ตรงข้ามค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Rakwittaya School Petchakasem Rd. Pranburi Prachuap Khiri Khan,Thailand : www.rakwittaya.ac.th