อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ค่าเทอม62

 

บัญชีธนาคารโรงเรียนสำหรับให้ผู้ปกครองโอนค่าเทอม ห้องเรียนปกติ - SME - PC

KTB ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  956 0 37090 1
ชื่อบัญชี  โรงเรียนรักษ์วิทยา 
  KTB ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  956 0 30041 5
ชื่อบัญชี  นายอาคม สุวรรณศรี 

 

 

บัญชีธนาคารโรงเรียนสำหรับให้ผู้ปกครองโอนค่าเทอม ห้องเรียน EEP และ GrapeSEED
  KTB ธนาคารกรุงไทย  ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  956 0 14608 4 
ชื่อบัญชี    นางสาวฐิติกุล สุวรรณศรี 
 SCB  ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี  407 267976 6 
ชื่อบัญชี    นางสาวฐิติกุล สุวรรณศรี 
PP  PromtPay ID 0817058803
ชื่อบัญชี    นางสาวฐิติกุล สุวรรณศรี 

 

ขั้นตอนการชำระค่าเทอมแบบโอนเงิน
    1. ผู้ปกครองสามารถโทรสอบถามยอดค่าธรรมเนียบการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเป็นรายบุคคลได้ที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3282 5823
    2. โอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนตามเลขที่บัญชีข้างต้น
    3. ส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินทาง Inbox ได้ที่ www.facebook.com/Rakwittaya หรือ Fax 0 3282 5771
    4. เจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการออกใบสำคัญรับเงินในระบบ
    5. นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน

 

อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2563

2563