อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ค่าเทอม2562

 

บัญชีธนาคารโรงเรียนสำหรับให้ผู้ปกครองโอนค่าเทอม ห้องเรียนปกติ - SME - PC

KTB ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  956 0 37090 1
ชื่อบัญชี  โรงเรียนรักษ์วิทยา 

 

ขั้นตอนการชำระค่าเทอมแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  1. ผู้ปกครองสามารถโทรสอบถามยอดค่าธรรมเนียบการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเป็นรายบุคคลได้ที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3282 5823
  2. โอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนตามเลขที่บัญชีข้างต้น
  3. ส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินทาง Inbox ได้ที่ www.facebook.com/Rakwittaya หรือ Fax 0 3282 5771
  4. เจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการออกใบสำคัญรับเงินในระบบ
  5. นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน
ขั้นตอนการชำระค่าเทอมด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard
  1. ผู้ปกครองสามารถโทรสอบถามยอดค่าธรรมเนียบการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเป็นรายบุคคลได้ที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3282 5823
  2. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard ของทุกธนาคาร ที่ห้องธุรการโรงเรียน

 

อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2563

2563