บัญชีธนาคารโรงเรียนสำหรับให้ผู้ปกครองโอนค่าเทอม ห้องเรียนปกติ - SME - PC

KTB ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  956 0 37090 1
ชื่อบัญชี  โรงเรียนรักษ์วิทยา 

ขั้นตอนการชำระค่าเทอมแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  1. ผู้ปกครองสามารถสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเป็นรายบุคคลใน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้
  2. โอนเงินเข้าชื่อบัญชีของโรงเรียนตามเลขที่บัญชีข้างต้น
  3. ส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุลชั้นของนักเรียนได้ที่  line5 ID : @finance.Rak  
  4. เจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการออกใบสำคัญรับเงินในระบบ
  5. นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันจำหน่ายแบบเรียนและหนังสือเรียน
ขั้นตอนการชำระค่าเทอมด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard
  1. ผู้ปกครองสามารถสอบถามค่าธรรมเนียบการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเป็นรายบุคคล 2 ช่องทางดังต่อไปนี้
  2. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard ของทุกธนาคารตามนัดหมายที่ห้องธุรการโรงเรียน

 

อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2564

2564 64