ระบบชำระค่าเงินค่าเทอมผ่านระบบ Bill Payment  โดยระบบอัตโนมัติ

ชำระเงิน2

Bill5

logo Bangkok

ขั้นตอนระบบชำระค่าเงินค่าเทอมผ่านระบบ Bill Payment 
  1. ผู้ปกครองเข้าลิงค์การชำระเงิน หรือคลิกที่นี่
  2. กรอกเลขบัตรประตัวนักเรียน และ กรอกแลขที่บัตรประชาชนของนักเรียน
  3. ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่ธนาคาร
  4. นำเอกสารการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารตามยอดที่ปรากฏ(เต็มจำนวน) โดยไม่ต้องสลิปหรือหลักฐานการชำระเงินใดๆ
  5. สามารถรับใบเสร็จรับเงินที่ห้องธุรการได้หลัง 2 วันทำการ
  6. พบปัญหาการชำระเงิน Bill Payment หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม