Hตรวจสอบ

103

406

1003

4006

วิธีการดูผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนรักษ์วิทยา

 1. เข้าเว็บไซต์ตรวจสอบตามที่ระบุด้านบน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าตรวจสอบผลการเรียน 
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนของนักเรียน กรอกรหัสผ่านของนักเรียน โดยรหัสผ่านคือเลขเดียวกับบัตรประชาชน 
 3. กรอกตัวเลขหรืออักขระต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยพิมพ์ให้ถูกต้องทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลขให้ถูกต้อง จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ
 4. เลือกแถบเมนู 3 แถบด้านซ้ายมือบน และเลือกแถบเมนูตรวจสอบผลการเรียน
 5. เลือกภาคเรียนและปีการศึกษาที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่มค้นหา
6. จะแสดงผลรายภาคเรียนตามที่เลือก

วิธีการดูผลการเรียน2