กันยายน 2562                   
 3 - 4 กันยายน   ตรวจสุขภาพฟันชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 27 กันยายน สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 SME และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกแผนการเรียน
 30 กันยายน สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 SME และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกแผนการเรียน
 30 กันยายน     สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

      ตุลาคม 2562                   
1 - 2 ตุลาคม    สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 ตุลาคม สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 SME และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกแผนการเรียน
5 - 8 ตุลาคม นักเรียนมัธยมศึกษาทัศนศึกษา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (HHQ-KUL)
7 - 9 ตุลาคม ค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 - 17 ตุลาคม คอร์สติว GAT-PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
14-25 ตุลาคม      คอร์สติว O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

     พฤศจิกายน 2562                   
  4  พฤศจิกายน  วันเปิดภาคเรียน                                                                                               
พฤศจิกายน วันแรกของการมอบตัวนักเรียนโควตาขึ้นชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
6-8 พฤศจิกายน ชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา
13 พฤศจิกายน ชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ The field animals dream และ Swiss Sheep fram จังหวัดเพชรบุรี
15  พฤศจิกายน ชั้น ป.2 ทัศนศึกษา ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
22  พฤศจิกายน ชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ Folk Art's Sake และมาลัยฟาร์ม จังหวัดเพชรบุรี
27 พฤศจิกายน ชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ วนอุทยานปราณบุรีและหัวหินซาฟารี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29 พฤศจิกายน นักเรียนชั้่นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบนักธรรม ณ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี
30  พฤศจิกายน นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก