เลือกเรียนประถมศึกษาที่รักษ์วิทยา

       เริ่มต้นปูพื้นฐานตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาที่รักษ์วิทยา เรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกำหนดและเพิ่มเติมด้วยรายวิชาเพิ่มเติมทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนรักษ์วิทยายังได้เรียนเพิ่มเติมเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็น นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยจากประเทศชั้นนำสู่ห้องเรียนที่สนุก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในโปรแกรม Maths-Whizz

P106

Maths-Whizz ที่รักษ์วิทยาเรียนอะไร

      Maths-Whizz คือโปรแกรมการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ โดยมีการประเมินอายุสมองทางคณิตศาสตร์ของเด็ก(Maths-Age) และออกแบบโจทย์ตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ๆ ด้วยโจทย์ที่ท้าทายยิ่งขึ้นและมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ Maths-Whizz เป็นโปรแกรมที่ออกแบบโดยนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและล่าสุดโปรแกรมนี้ยังได้รับรางวัล BETT Awards 2019 : Collaboration with a school จากสหราชอาณาจักรอีกด้วย โรงเรียนรักษ์วิทยาได้นำโปรแกรม Maths-Whizz สู่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ชั้น ป.1 จนถึงชั้น ป.6 เด็ก ๆ สามารถเล่นได้ด้วยตนเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยมี password เฉพาะคน นวัตกรรมนี้ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนในอังกฤษและสหรัฐรวมถึงโรงเรียนชั้นนำของไทย

 

แผนการรับเข้าปีการศึกษา 2565
          จำนวนรับปีการศึกษา 2565  : รับนักเรียนแซมชั้นเรียน
 
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1
15,773 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2
คลิกที่นี่
          ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนโดยประมาณการต่อปีไม่เกิน
4,000 บาท

          บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้ต้นสังกัดในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2,671 บาท / ภาคเรียน

กำหนดการรับเข้า-วันสอบเข้า
          รายละเอียดการรับเข้าปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา       
miniD
          กำหนดการสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษา  รอบที่ 1
6 กุมภาพันธ์ 2565
          กำหนดการสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษา รอบที่ 2
20 มีนาคม 2565