อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ำหญิง อาคารบุญประจักษ์ แผนผังโรงเรียนรักษ์วิทยา 4ชั้น ห้องน้ำชาย ลานอเนกประสงค์ โรงอาหารใหญ่ สนามวอลเลย์บอล สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำเก่า ppopHR , noppa สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามเซปักตะกร้อ พนผูปกครอง สนามเซปักตะกร้อ หองน้ำ ppp ทางเขา-ออกทิศเหนือ(วัดวังก์พง) ****** ครูใหญ่ หอประชุมใหญ่ ไปปากน้ำปราณ อาคาร 70บี สนามเด็กเล่น Nursery หองน้ำ ลานจอดรถ โรงอาหารเล็ก 1.ห้องพัสดุ-ครุภัณฑ์ 2.ห้องพยาบาล .หองคอมผิวเตอร์ 4.หองประชุมเล็ก สระว่ายน้ำ ไปหัวหิน ค่ายธนะรัชต์ เหนือ ถนนเพชรเกษม ไปสามร้อยยอด"

ZOOM