รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนที่รักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2562   
 
       
เตรียมอนุบาล
   
  • เนอสเซอรี่รักษ์วิทยา
  • ห้องเรียนเตรียมอนุบาลสองภาษา  click2  
 
ระดับอนุบาล
 
  • ห้องเรียนปกติ click2
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ Grapeseed click2
  ระดับประถมศึกษา
 
  • ห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ Grapeseed click2
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
  • ห้องเรียนปกติ - ห้องวิชาการ click2  
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ EEP  click2  
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทย์-คณิต SME    click2  
  • ห้องเรียนโครงการพิเศษเตรียมทหาร PC    click2  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ click2  
  • แผนการเรียนศิลป์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษclick2
  • แผนการเรียนศิลป์ สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษclick2