ชั้น

กำหนดการสอบกลางภาค

ดาวโหลดตารางสอบ

  • ม.4-6 ทุกแผนการเรียน
 30 - 31 กรกฎาคม 2567 ตารางสอบคลิกที่นี่
  • ม.1-3 SME
30 - 31 กรกฎาคม 2567 ตารางสอบคลิกที่นี่