Pre-SCHOOL : เตรียมอนุบาล

    เตรียมอนุบาล 2 ภาษาที่รักษ์วิทยา : เรียนปนเล่น ไม่เน้นอ่านเขียน

       ห้องเตรียมอนุบาลสำหรับวัย 2.5 ขวบขึ้นไป ใช้หลักการ Play-based Learning หรือเรียนปนเล่น   “การเล่น” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็กได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะการเล่นเปิดทางให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้เสริมแรงคอยกระตุ้นความสนใจให้เด็กๆได้มีโอกาสใช้กระบวนการคิดขั้นสูง อันได้แก่ การรู้จักแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ การใช้ความคิดยืดหยุ่นและนำความรู้ต่างๆไปใช้ได้เองอย่างสร้างสรรค์

     นอกจากนี้งานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า เด็กในช่วงปฐมวัย ไม่เหมาะที่จะถูกจับให้นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเพื่อท่องตัวหนังสือหรือแม้แต่บวกลบเลข เพราะส่งผลให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการอยากเรียนรู้ต่อไปในระยะยาวและอาจตามมาด้วยปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ

picpres

    กิจกรรมในแต่ละวันของห้องเรียนนี้จึงประกอบไปด้วยการเล่นที่ออกแบบโดยครูผู้สอนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ การฟังนิทาน การทำกิจกรรมเชิงศิลปะ ฉีก ตัด ปั้น แปะ ระบายสี ควบคู่ไปกับการเล่นแบบอิสระเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยในทุกๆกิจกรรมจะมีคุณครูต่างชาติหรือครูเจ้าของภาษาเป็นผู้คอยสื่อสาร ชี้แนะ  นำพาสู่การทำกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เริ่มสร้างความเข้าใจทางด้านภาษาทั้งภาษาที่ 1 และ 2 ไปพร้อม ๆ กันเพราะเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบธรรมชาติที่เรียนรู้ได้เองโดยอัตโนมัติ  ตลอดจนมีคุณครูชาวไทยและคุณครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลเด็กๆด้วย

     นอกจากนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การดูแลตนเองเบื้องต้น การเข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนอกเหนือจากตนเองและคนในครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ


preschool2

369623276 24610490895208865 9048532596994000159 n

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  เตรียมอนุบาล 2 ภาษาที่รักษ์วิทยา           
   • รับนักเรียน 2 ขวบ 5 เดือนขึ้นไป
   • สอนโดยครูประจำชั้นและครูต่างชาติผู้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างละ 1 คน
   • มีครูพี่เลี้ยงประจำห้อง รับจำนวนจำกัดห้องละไม่เกิน 25 คน
   • เรียนและนอนในห้องปรับอากาศ
   • ยูนิฟอร์ม ชุดพละใช้แบบเดียวกับอนุบาลชั้นปีที่ 1

 

แผนการรับเข้า   
 จำนวนรับปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 : 1 ห้องเรียน
ไม่เกิน 25 คน 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน
 18,000 บาท
 ติดต่อสอบถามสมัครเรียนที่ห้องธุรการโรงเรียนโทร 0 3282 5823