ระบบชำระค่าเงินค่าเทอมผ่านระบบ Bill Payment  โดยระบบอัตโนมัติ

ชำระเงิน2

Bill5

logo Bangkok

ขั้นตอนระบบชำระค่าเงินค่าเทอมผ่านระบบ Bill Payment 
  1. ผู้ปกครองเข้าลิงค์การชำระเงิน หรือคลิกที่นี่
  2. กรอกเลขบัตรประตัวนักเรียน และ กรอกแลขที่บัตรประชาชนของนักเรียน
  3. ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่ธนาคาร
  4. นำเอกสารการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารตามยอดที่ปรากฏ(เต็มจำนวน) โดยไม่ต้องสลิปหรือหลักฐานการชำระเงินใดๆ
  5. สามารถรับใบเสร็จรับเงินที่ห้องธุรการได้หลัง 2 วันทำการ
  6. พบปัญหาการชำระเงิน Bill Payment หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  ชำระค่าเทอมผ่านการโอนทางธนาคาร

KTB ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  956 0 37090 1
ชื่อบัญชี  โรงเรียนรักษ์วิทยา 

ขั้นตอนการชำระค่าเทอมแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  1. ผู้ปกครองสามารถสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเป็นรายบุคคลใน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้
  2. โอนเงินเข้าชื่อบัญชีของโรงเรียนตามเลขที่บัญชีข้างต้น
  3. ส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุลชั้นของนักเรียนได้ที่  line5 ID : @finance.Rak  
  4. เจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการออกใบสำคัญรับเงินในระบบ
  5. นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันจำหน่ายแบบเรียนและหนังสือเรียน
 
  ชำระค่าเทอมด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard
  1. ผู้ปกครองสามารถสอบถามค่าธรรมเนียบการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเป็นรายบุคคล 2 ช่องทางดังต่อไปนี้
  2. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard ของทุกธนาคารตามนัดหมายที่ห้องธุรการโรงเรียน

 

อัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ใหม่1

 

ใหม่2

 

ใหม่3

 

ใหม่4